RRI – Què és i perquè necessiteu implementar-la en els vostres projectes de Recerca i Innovació

Recerca i Innovació Responsable (Responsible Research & Innovation, RRI), ha sorgit com a concepte, metodologia general i com a conjunt d’eines dins i durant l’actual programa europeu de recerca Horitzo2020 i ha arribat per mantenir-se com un avanç clau per millorar les connexions entre la societat i els projectes de I+D+i. Altres programes de finançament i institucions a Europa i en altres llocs estan promovent també l’RRI a través de les seves convocatòries.

El programa H2020 defineix l’RRI com un enfocament que anticipa i avalua les possibles implicacions i expectatives socials respecte a la recerca i la innovació, amb l’objectiu de fomentar el disseny d’una recerca i innovació inclusives i sostenibles“. L’RRI és un pas cap a un sistema obert de recerca i innovació per fer front als grans desafiaments socials.

“La recerca i innovació responsable impliquen que als agents socials (investigadors, ciutadans, responsables polítics, empreses, organitzacions del tercer sector, etc.) treballin junts durant tot el procés de recerca i innovació per tal de millorar l’alineació tant el procés com els seus resultats amb els valors, necessitats i expectatives de la societat “.

A la pràctica, l’RRI s’implementa com un paquet que inclou l’enfocament multiactor, al qual dedicaré un article aviat-, i la participació del públic en recerca i innovació, permetent no només un accés més fàcil als resultats científics, sinó la participació directa de les parts interessades en tot el procés de recerca i innovació, des del disseny fins a la recopilació, l’anàlisi i l’avaluació de dades; Altres components importants de la RRI són la inclusió del gènere i l’ètica en el contingut i procés de recerca i innovació, i l’educació científica formal i informal.

Entre els primers projectes Horitzó 2020 relacionats amb la formació, comunicació i difusió de l’RRI que s’han portat a terme, trobem RRI Tools liderat per Fundació La Caixa, un projecte/manual en línia àmpliament documentat i detallat i una guia per a la implementació de l’RRI per a tots els actors implicats. El projecte va finalitzar el 2016, però segueix produint informació avui en dia, així com una comunitat RRI oberta a qualsevol persona interessada. I RRI-EU és un canal de Twitter gestionat conjuntament per alguns dels projectes europeus en curs sobre metodologies d’RRI i aplicant l’RRI

L’RRI pot ser sens dubte un enfocament poderós per a la innovació socioambiental, i des d’aquest equip preparats per ajudar-vos en la planificació, disseny i implementació de l’RRI als vostres projectes.

jordi@jordipietx.net

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy