Impacte social de la recerca i els projectes

Avui, l’abast dels reptes ambientals i socials, i la necessitat d’eficiència en la gestió dels recursos de projectes i recerques fan imprescindibles les metodologies d’impacte social de la recerca, o de recerca per l’impacte.

La Recerca per l’Impacte implica la participació directa, i si escau la co-creació, amb tot el ventall d’actors socials i institucionals implicats en la temàtica objecte de la recerca, sigui en l’escala local, regional o nacional, o en una combinació d’elles; això, al llarg de tot el procés de recerca, o cicle de vida d’un projecte. Aquest vincle amb el conjunt de la societat es el camí que ens podrà portar a un impacte amplificat, molt més enllà del context habitual de comunicar els resultats, posem pel cas, a la comunitat científica, els finançadors o la base social més directament vinculada a una ONG.  

Amb la Recerca per l’Impacte cerquem maximitzar les oportunitats perquè els diferents passos en un projecte o recerca, des del disseny a les seves conclusions i avaluació, contribueixin a promoure canvis en polítiques, pràctiques i comportaments. I, reiterem-ho, no parlem de que els resultats d’una recerca promoguin canvis; parlem de processos d’implicació, comunicació i influència, al llarg de tot el procés de recerca, per configurar una veritable recerca per l’impacte: recerca AMB les persones, comunitats i societats.

Aquesta visió és molt interessant i innovadora, en projectes europeus -els Horizon 2020 > Horizon Europe dediquen 1/3 de la memòria principal a Impacte, i LIFE, Intereg i demés també hi donen una gran importància), en projectes d’acció i transformació ambiental i social d’ONGs, en formació de joves investigadors, etc.

T’ha interessat aquest post? Doncs consulta també l’anterior sobre RRI de fa uns mesos.

Estàs dissenyant o portant a terme algun projecte o recerca i vols aprofundir més en el seu impacte social, o disseny de recerca per a l’impacte? Parlem-ne.

jordi@jordipietx.net Imatge de capçalera de MorningbirdPhoto a Pixabay .

Leave a Reply

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy