INNOVACIÓ

Hem innovat en molts projectesaquests en són alguns

PREMIERE – Horizon Europe

Highclere Consulting

Participació en una associació estratègica amb PREMIERE amb l’objectiu de promoure la preparació de propostes multi-actor (multi-actor approach) per al programa Horizon Europe. Les tasques associades consisteixen en nexe entre els diferents actors i PREMIERE, treballar amb responsables polítics i agències executives a tots els nivells per innovar en governança, així com donar suport tant als actuals com els potencials col·laboradors futurs (2023-2027).

GUIA DE BIOECONOMIA PER A ENTITATS LOCALS

Minka Dev

 

Desenvolupament d’una Guia d’Estratègies de bioeconomia que presenta una introducció als conceptes, casos pràctics i metodologies per a la ple ús de les diferents oportunitats europees disponibles per a les entitats locals en el context de la bioeconomia.

https://lnkd.in/dpzACEPB

CUPONS ACCIÓ PER ASSESSORAMENT A PROGRAMES EUROPEUS

CDAP, NOVACT, Paisatges Vius

Assessorament a diferents entitats catalanes per a la participació en el programa europeu de recerca i innovació Horizon Europe i d’altres (ERASMUS+, CERV, etc.). Finançat pels Cupons ACCIÓ – Generalitat de Catalunya.

ESTRATÈGIA D’INFRAESTRUCTURA VERDA DE CATALUNYA

CREAF

Coordinació dels treballs de base per a la Infraestructura Verda de Catalunya.

SUPORT EN LA PREPARACIÓ DE PROPOSTA LIFE Natura-Governança d’Innovació EN LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Fundación Biodiversidad

Assessorament general i redacció de l’apartat de Concepte general per a una proposta LIFE Natura-Governança sobre custòdia del territori.

ASSESOR EN ALIANCES EUROPEES

LIMNE

Identificació i creació d’un mapa d’aliances amb la cooperació i coordinació de més de 25 entitats d’arreu d’Europa. Seguiment continuat i desplegament d’oportunitats en fons europeus Horizon, LIFE, Interreg, Next Generation EU, etc, incloent:
– Elaboració d’una proposta Interreg Europa 2022 conjunta amb la Diputació de València i entitats sòcies a Europa.
– Definició d’una xarxa de col·laboració territorial amb municipis valencians.

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES AL PROJECTE INTERREG EUROPE – PROGRESS (Serveis ecosistèmics i Polítiques Públiques)

CREAF

 

Tasques de comunicació en desenvolupament de polítiques i presa de decisions. Gestió i dinamització d’eines de comunicació (web, newsletter, XXSS), elaboració de documents de posicionament, infografies i vídeos, assessorament especialitzat als socis del projecte (2020-2023).

https://www.interregeurope.eu/progress/

TALLER DE CO-CREACIÓ D’OPORTUNITATS EN ACCIONS DE SOSTENIBILITAT LOCAL PER AL PROJECTE CIBA – LIFE 2022

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Taller matinal d’exploració i co-creació d’idees per a activitats en la convocatòria d’ajuts LIFE Economia Circular de 2022, amb l’objectiu de guiar la transformació del centre d’emprenedoria i empoderament per a dones La CIBA cap a un edifici sostenible. Avaluació d’eixos estructurals de la proposta LIFE, possibles sòcies a Europa i actuacions concretes per incloure a la proposta. Informe final de recull de la sessió i estructuració de la proposta.

ESTRATÈGIA 2027 DE LA PLATAFORMA DE CUSTODIA DEL TERRITORIO

Fundación Biodiversidad

Formulació de l’Estratègia 2023-2027 de la Plataforma de Custodia del Territorio de Fundación Biodiversidad. Plantejament d’un nou marc de treball compartit i objectius estratègics que permetin respondre a les noves demandes identificades a l’àmbit de la custòdia del territori a Espanya, així com potenciar les iniciatives de custòdia i enfortir les entitats responsables de la seva gestió.

ESTRATÈGIA DE FINANÇAMENT DE LA FUNDACIÓ ASSUT

FRECT (Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio)

Co-creació d’un full de ruta estratègic per a la captació de la Fundació Assut adreçat al seu patronat i equip tècnic. Projecte amb el suport del programa de Custòdia Urbana FRECT/Ecoembes.

ANÀLISI I PREPARACIÓ D’OPORTUNITATS DE FINANÇAMENT EUROPEU

Gasol Foundation

Exploració de possibles vies de participació i finançament europeu per a les activitats desenvolupades en la fundació. Assessorament en la participació dels fons i planificació per a la seva aplicació amb qualitat i oportunitat d’èxit.

PROJECTE i+EI. INNOVACIÓ I OCUPACIÓ EN EMPRESES D’INSERCIÓ

Agrupació d’Empreses d’inserció a Catalunya

Co-creació en xarxa i redacció d’una proposta amb l’objectiu de fomentar la innovació agrupada per part de 7 empreses d’inserció sòcio-laboral a Catalunya. Creació d’un model d’intervenció integral i elaboració d’un detallat pla de treball per a l’execució de la iniciativa en el marc d’un finançament Next Generation EU.

DEFINICIÓ ESTRATÈGICA DELS PRINCIPIS “UNA SOLA SALUT” APLICATS A UNA PIME

CRUMA

Anàlisi d’encaix i oportunitats de reforçament de missatges en favor del concepte “Una Sola Salut” en l’activitat i la difusió de l’empresa. Definició de missatges clau i propostes per incloure la salut ambiental, animal i humana en diferents materials i suports físics i digitals.

COORDINADOR DE PROGRAMES DE LA SOCIETAT DE RESTAURACIÓ ECOLÒGICA-EUROPA      (jornada parcial)

SER Europe

Gestió i dinamització de l’activitat de SERE; eines de comunicació (web, noticiari, xarxes socials); planificació d’activitats; captació de fons i aliances; suport estratègic a la junta de l’entitat (2020-2022).

ESTUDIS D’ANÀLISI, COMPARATIVA I PLA D’ESPONSORITZACIÓ DE BOSCOS A EVOLUCIÓ NATURAL A CATALUNYA

SÈLVANS Associació

Consultor en l’equip redactor de diferents estudis d’anàlisi i viabilitat per a crear una Xarxa de Boscos a Evolució Natural / Boscos Madurs a Catalunya: Coordinació i co-redacció d’informes temàtics amb experts en ecologia forestal i embornal de carboni, i cicle de l’aigua; Identificació de bones pràctiques internacionals en finançament de la conservació de boscos en dinàmica natural; pla d’esponsorització de la Xarxa Sèlvans.

TREBALLS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’AGÈNCIA DE LA NATURA DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Coordinació de la definició de les bases conceptuals i pràctiques per a la creació i posada en marxa de l’Agència de la Natura de Catalunya (ANACAT), prevista per la Llei 7/2020 del Parlament de Catalunya. Segonament, en col·laboració amb la consultora Mercè Jané, estudi comparatiu d’organització i funcionament d’agències europees de conservació de la natura (Anglaterra, Escòcia, França, Finlàndia), amb recomanacions per a l’ANACAT.

ACOMPANYAMENT EN LA CERCA DE SOCIS PER A PROJECTES EUROPEUS

SUBMON

Com en col·laboracions anteriors, enguany hem facilitat la consecució d’un consorci per a l’ ”Estudi de Bones pràctiques de gestió d’Espais Natura 2000 Marins a Europa”, escollida com a guanyadora del contracte amb la Comissió Europea. També hem acompanyat en la cerca de socis per a un projecte Horizon 2020 Green Deal d’àmbit marí.

ACOMPANYAMENT EN EL DESENVOLUPAMENT D’INNOVACIÓ EUROPEA EN ECONOMIA BLAVA

ONA SAFE & CLEAN
(Imatge catamarà CAT CLEAN, ONA Safe&Clean)

Acompanyament i assessorament permanent a l’empresa incloent: la preparació de la participació en una proposta en consorci Horizon 2020 sobre brossa marina; la participació, organització de contactes i informe d’innovació a BlueInvest 2020 (Brusel·les, febrer); preparació d’una proposta liderada per ONA a la convocatòria BeMED2020 d’innovació Mediterrània en solucions als plàstics al mar.

MISSIÓ DE COL·LABORACIÓ INNOVADORA AL SCHUMACHER COLLEGE (GB)

COOPERATIVA COMPARTINT CONSCIÈNCIA

Organització logística i tècnica de la visita de 3 dies de durada al Schumacher College (Dartington Hall, Devon, GB), institut de formació en transformació i canvi de renom internacional; per als promotors de L’Orri, Centre de Consciencia dels Pirineus. Identificació d’oportunitats de col·laboració, recollida d’informació sobre el funcionament del centre.

PREPARACIÓ DE PROJECTES D’INNOVACIÓ DE L’ALIANÇA PASTORAL CATALANA I PASCUMM

PASCUUM SCCL, 2020
(Imatges Pascuum)

Durant el 1r semestre de hem completat l’acompanyament iniciat el 2019 a Pascuum, amb la redacció de dos projectes d’innovació per a convocatòries d’ajuts a Espais Naturals (Pascuum) i a la Fundació Carasso (Aliança Pastoral), i un acompanyament general a l’estratègia de treball.

DEFINICIÓ TÈCNICA I ESTRATÈGICA DE LA NOVA MARCA D’ESDEVENIMENTS SOSTENIBLES “EVERAMAsos”

EVERAMA
(Imatges de maquetacions d’EVERAMA  a partir del nostre treball tècnic)

Anàlisi dels vectors de sostenibilitat de l’empresa EVERAMA, d’organització d’esdeveniments; definició del protocol, amb 20 criteris i procediments de sostenibilitat. Redacció de continguts descriptius per al web, guia de sostenibilitat d’esdeveniments, i decàleg per als assistents als actes.

IDENTIFICACIÓ DE REPTES CLAU I OPORTUNITATS DE LA FIRA LACTIUM EN ELS ODS

SUSANNA MÉNDEZ

Assessorament en sostenibilitat per al projecte del gabinet de comunicació ambiental de Susanna Méndez. Anàlisi de la fira ciutadana Lactium de formatges artesans de Vic en clau dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i redacció de propostes de millora per a la sostenibilitat de la fira, en els 12 ODS amb que hi té relació.

FORMACIÓ EN ACCÉS A FONS EUROPEUS PER A TÈCNICS MUNICIPALS DE MEDI AMBIENT

Diputació de Barcelona, 2016, 2017, 2019

Sessió introductòria (4 hores) del marc de les institucions europees i les opcions de finançament a projectes i accions de medi ambient a càrrec d’ens locals.

ASSESSORAMENT INTEGRAL EN OPORTUNITATS DE FINANÇAMENT EUROPEU A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Fundació Catalunya-La Pedrera

Acompanyament continuat en la cerca d’oportunitats de captació de fons europeus no-LIFE per a l’Àrea de medi ambient de la Fundació en els àmbits d’agricultura i alimentació. Anàlisi integral, identificació de convocatòries, preparació de propostes, cerca de socis.

DEFINICIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DUES COOPERATIVES SÒCIOAMBIENTALS

Pascuum Coop / Cooperativa Compartint Consciència

Acompanyament estratègic a les dues cooperatives, dedicades a ramaderia extensiva i pastures, i a formació integral en identitat i reflexió ambiental. Redacció de document estratègic base, acompanyament en reunions i actes estratègics, cerca de finançament, i visita a experiències comparades.

ORGANITZACIÓ TÈCNICA I MODERACIÓ DE LA “TAULA RODONA ENTITATS SÒCIOAMBIENTALS I ECONOMIA CIRCULAR”

Fundació Vincles / SCEA

Taula rodona dins el cicle Diàlegs per a les Aliances Ambientals, celebrada l’11 de desembre. Selecció de ponents, preparació de continguts del debat, proposta de conclusions – 10 propostes per avançar, rotatori d’imatges dels ponents, suport en la comunicació i difusió de l’acte.

SUPORT AL TRÀMIT D’ESMENES DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE L’AGÈNCIA DEL PATRIMONI NATURAL

Departament de Territori i Sostenibilitat

Seguiment del tràmit d’esmenes parlamentàries, revisió de propostes de compareixences, acompanyament a la definició d’esmenes, suport i reunions amb parlamentaris.

GUIA D’OPORTUNITATS PER A LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI EN ELS FONS EUROPEUS

Fundació Biodiversitat / Plataforma de Custòdia de el Territori
2016

Guia adreçada a entitats i altres agents vinculats a la custòdia del territori per presentar el període 2014-2020 de programació de fons europeus i les seves possibles aplicacions a la custòdia. Guia en tres parts, marc europeu, catàleg de fons (21 analitzats), i bones pràctiques per accedir als fons. Disponible on-line.

QUEBEC-LABRADOR FOUNDATION – 50TH ANNIVERSARY CONGRESS

Quebec-Labrador Foundation
(Massachusetts, USA)
2015

Coordinador local del congrés celebrat a La Pedrera, Hospital de Sant Pau i Sant Benet de Bages. 2016.

Imatge: Greig Cranna, QLF.

PARTICIPACIÓ EN LA REDACCIÓ DE PROPOSTA HORIZON 2020 – REPTE SOCIAL 6 – SOCIETATS INCLUSIVES

GAINN Cooperative Innovation
2015

Col·laboració en la redacció de continguts de la memòria tècnica i coordinació amb els socis per a la proposta Young-4-2015 “Els joves com a motor del canvi social”. Proposta gestionada per GAINN en representació d’un consorci d’organitzacions europees.

SUPORT EN LA SOL·LICITUD DE FONS AL PROJECTE “MONTES DE SOCIOS Y CUSTODIA DEL TERRITORIO”

Associació Forestal de Sòria (ASFOSO)
2015

Suport en la redacció de la memòria tècnica i pressupostària als ajuts 2015 de Fundación Biodiversidad i, un cop aconseguida l’ajuda, posterior treball de consultoria sobre oportunitats d’emprenedoria social als Montes de Socios (en col·laboració amb Espai Tres).

PROJECTE H2020 SEA CHANGE (BG-13-2014 OCEAN LITERACY)

Associació Submon
2014

Cerca de partenariat per accedir al projecte europeu d’innovació amb 17 socis de diferents projectes europeus. Partenariat assolit en 2 mesos i projecte elegit per la Comissió Europea.

MÀSTER D’ESPAIS NATURALS PROTEGITS

Europarc-España
2014

Docència. Introducció a la custòdia del territori i activitat de joc de rol de contacte amb propietaris.

ESTUDI DE BASE PER A LA DEFINICIÓ D’UN SISTEMA DE BANCS DE CONSERVACIÓ D’HÀBITATS A CATALUNYA

Departament de Territori i Sostenibilitat
2014

Anàlisi comparada internacional, estatal i a Catalunya de models de bancs de conservació de la natura i redacció de la proposta de normativa reguladora a Catalunya. En xarxa, sessions participatives d’agents tècnics i socials; mecanisme innovador de conservació de biodiversitat.

GRUP DE TREBALL DE FINQUES AGRÀRIES D’ALT VALOR NATURAL

Comissió Europea (EIP Agri) – projecte pro-bono
2014

Grup europeu d’experts per identificar les claus per a la viabilitat i sostenibilitat socioambiental de les explotacions agràries ubicades en llocs d’especial interès per la natura.

BASES ESTRATÈGIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SOCIAL I EUROPEU DE LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI AL MAESTRAZGO TUROLENSE

ADEMA (Associació per al Desenvolupament del Maestrat)
2014

Visita tècnica i de contacte amb ADEMA i agents socials del territori, i posterior informe d’anàlisi i oportunitats d’innovació en l’àmbit aquest Grup d’Acció Local LEADER, amb la custòdia del territori com a eix vertebrador. Identificació d’oportunitats de finançament europea i privada, socis potencials i desenvolupament d’Aliances i treball en xarxa.

Veus de QLF: Catalunya, Custòdia del Territori

Quebec-Labrador Foundation (QLF), Massachusets (EUA)

 

 

 

Cicle de webinars de la Fundació QLF amb les seves contraparts internacionals. Diàleg sobre custòdia del territori a Catalunya i el rol de QLF amb Marta Subirà, Miquel Rafa, Brent Mitchel i Jordi Pietx. La meva estada el 1995 a QLF va ser un dels moments d’inici de la custòdia a Catalunya.

18.3.2021

Enllaç al webinar.  (en anglès)

Fondos Europeos Next Generation EU y Tercer Sector

Con Impacto Social

Podcast Series de Enric Cortiñas y Javier Quilez,
Tecnología Solidaria

 

 

Podcast de la conversa mantinguda el 12-3-2021 en el canal d’entrevistes sobre temes d’interès per al tercer sector, les ONGs. Parlem durant 3/4 d’hora sobre els nous Fons Next Generation EU (Pla Europeu de Recuperació, Resiliència i Transformació), les oportunitats i la importància que les ONGs hi siguin presents amb les seves propostes de canvi, innovació, i vetllant pel respecte ambiental i social dels projectes d’aquests fons.

12-3-2021

Enllaç al podcast. (en castellà)

De los Inicios de la Custodia del Territorio a la Década de la Restauración Ecológica

Asociación Galega de Custodia do Territorio

 

Xerrada dins el Cicle Reserves Vives, de valorització i futur de les Reserves de la Biosfera de Galicia. Partint dels primers temps de la custòdia del territori vaig exposar diferents idees de futur a partir d’exemples, de com tot el sector de la custòdia del territori pot tenir un paper important en la Dècada de Restauració dels Ecosistemes de les Nacions Unides 2021-2030. Interessant debat final amb preguntes d’interès també.

29.1.2021

Enllaç al vídeo de la xerrada. (en castellà)

Diàlegs del COAMB: L’Agència de Natura de Catalunya

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)

 

Diàleg amb el Dr. Martí Boada, dins el cicle COAMB previ a les eleccions del 14F-2021. Destacar en concreta la meva presentació inicial sobre la visió futura de l’Agència de la Natura de Catalunya: minut 01’30” a 33’07”. (5?vurw2y)

22.12.2020

Enllaç al vídeo de l’acte.

Com fem possible millorar la biodiversitat? Aliances, Xarxes i Finançament pel Capital Natural

Associació Temps de Saó

 

Presentació a la Jornada “Basses agrícoles: un gran potencial per afavorir la biodiversitat i la pagesia”, On-line (Mataró)

27.11.2020

Enllaç al vídeo de la presentació.