SERVEIS

Treballem, col·laborem i assessorem en tots aquests aspectes

Innovació social i ambiental Coaching d’innovació

Gestió i participació en consultes prèvies d’avantprojectes


Redacció i tramitació de propostes legislatives


Assessorament a col·lectius per a la incidència política


Formulació de propostes d’al·legacions i esmenes parlamentàries

Definició i construcció | Exploració, activació, negociació


Gestió i manteniment | Cocreació, coempoderament, capacitació


Avaluació i revisió | Acompanyament, facilitació


Manteniment de resultats | Tancament, evolució, celebració, transferència

Consultoria en planificació estratègica d’organitzacions, projectes i esdeveniments

Definició estratègica


Governança i configuració d’aliances


Col·laboració público-privada


Redacció de propostes


Execució


Gestió de la comunicació, explotació, impacte


Altres

Identificació d’oportunitats


Recerca de socis i definició de consorcis


Horizon Europe


LIFE+


Erasmus+


Interreg, ENI-CBC


Altres

Cerca de vies de finançament públic i privat

Processos de participació multiactor, Recerca i innovació responsable (RRI), Impacte Social de la Recerca

CARÀCTER DIVULGATIU

Biodiversitat: fràgil tresor del planeta Terra


Canvi climàtic: i ara, què fem amb el nostre dia a dia?


Persones d’acord amb la Terra: de la custòdia del territori a l’acció personal per la natura


Natura som nosaltres: de la ciutat al camp i als parcs naturals


Economia circular de cada dia: residus i/o recursos?


Qui és i que fa un emprenedor socio-ambiental?


 

CARÀCTER TÈCNIC

Història, present i futur de la custòdia del territori


Bases conceptuals i tècniques de la custòdia del territori


Tècniques i mecanismes per a preservar la natura: administració local, entitats, organitzacions agràries, forestals i cinegètiques, propietaris i usuaris (adaptable en funció del públic destinatari)


Bancs de Conservació de la Natura: una nova estratègia per a la biodiversitat


Mecanismes econòmics i fiscals per a la conservació de la biodiversitat


Comunicació i participació ambiental: bases tècniques i exemples pràctics


Finançament europeu per al medi ambient: empreses, entitats, administracions (introducció i pràctica avançada)


Empreses conscients davant del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. Passos cap a una empresa circular


Innovació ambiental per a un món en canvi

ÀMBITS DE TREBALL

Medi rural i espais naturals

Conservació de la natura i custòdia del territori

Emprenedoria social al territori

Entitats ambientals i socials

Empresa, economia circular i verda